"Yerel ve Global Standartlara Uygun Tarafsız ve Güvenilir."

"Yerel ve uluslararası vergisel konuların yönetiminde kapsamlı, güvenilir ve etkin çözümler."

"Profesyonel ekibimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler."

"Uzmanlarımızın tecrübeleri ve bilgi birikimlerini aktarıyoruz."

DENETİM

Bağımsız denetim nedir?

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, TFRS, BOBİ FRS, IFRS, USGAAP) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Denetim hakkında daha fazla bilgi al

VERGİ

Şahısların Vergi Danışmanlığı

Şirket ortaklığı, portföy, gayrimenkul veya çeşitli menkul kıymet sahipliği, yönetim kurulu üyeliği veya profesyonel yöneticilik vb. konumları nedeniyle yurt içinden veya yurt dışından çeşitli kaynaklardan yıl içerisinde çeşitli karakterlerde gelir elde eden kişilere, mali yükümlülüklerinin eksiksiz ve risksiz yerine getirilmesinde yardımcı oluyoruz.

Vergi hakkında daha fazla bilgi al

DANIŞMANLIK

Danışmanlık Hizmeti

Vergi mevzuatı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de sık sık değişmektedir. Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olmaktadır. Bazen de muafiyet ve istisna avantajlarının kullanılamaması; teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açmaktadır.

Danışmanlık hizmetleri hakkında daha fazla bilgi al

KURUMSAL FİNANSMAN

Kurumsal Finansman Hizmetleri:

Kurumsal Finansman Hizmetleri: • Şirketin Piyasa Değerinin Hesaplanması • Şirket Birleşmeleri, Şirket Satın Alma Süreçlerinde Teknik Destek • İşletme Sermayesi (Likidite / Nakit) Yönetimi • Yatırım Projelerinin Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması • Orta Vadeli İş Planı Hazırlanması • Kamu Özel Ortaklığı Projelerinde Danışmanlık • Şirket Bütçelerinin Hazırlanması

Kurumsal finansman hakkında daha fazla bilgi al

Güncel Olaylar

Tümünü Görüntüle
...

KGK SÜREKLİ EĞİTİM 2018

Devamını Oku
...

Konkordato Sürecinde Bağımsız Denetim Şartı

Devamını Oku
...

Haziran 2017 EUROPE FİDES Köln Genel Kurul Toplantısı

Devamını Oku
...

EuropeFides Barselona Toplantısı

Devamını Oku

Sektörler

Hakkımızda

...
Y.M.M. Durak ÇELİK Yönetim Kurulu Başkanı

2014 yılında kurulan Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.’nin merkezi Ankara olup, İstanbul, İzmir, Antalya ve Konya illerinde de örgütlenme çalışmaları tamamlanmış irtibat büroları bulunmaktadır. 

Şirketimiz Kamu Gözetime Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Kayik Dahil” Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.  

Denetim kadrosunun denetim tecrübesi, Kamu ve Özel Sektör denetimleri ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndan önce Sermaye Piyasası Kurulu kapsamındaki şirketlerin denetiminde gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, müşterilerimizin uluslararası alanda yürüteceği faaliyetlerde de iyi hizmet alması amacı ile 2015 yılında bağımsız denetim, muhasebe ve hukuki danışmanlık alanlarında 20 den fazla ülkede örgütlenmiş EUROPE FIDES'e üye olmuş ve bu kapsamda ayrıca EUROPA FIDES SAS Paris'e de ortak olmuştur. EUROPE FIDES, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Malta, Hollanda, Polonya, Sırbistan, İspanya, İsviçre, Türkiye, İngiltere, Cezayir, Hindistan, Çin ve Singapur gibi bir çok ülkede temsil edilmektedir.

Şirketimiz ayrıca Türkiye ile ABD arasındaki yıllık 20 milyar dolarlık ticaret hacmine yön veren Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Müsteşarlığı tarafından Türkiye’de “Muhasebe, Denetim ve Vergi Hizmetlerinin” sağlayıcısı olarak akredite edilmiştir.

Şirketimiz, hizmet kalitesinin önemini göz önüne bulundurmakta olup bu kapsamda ISO-9001 ve ISO-27001 Kalite belgelerinin sahibidir.