Diğer Hizmetler

Diğer Hizmetler:

 

• Şirket kuruluş ve Ana sözleşme değişiklik işlemleri,

• Şube ve irtibat bürosu kuruluş işlemleri,

• Yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşları ve sonrasındaki destek hizmetleri

• Devir, birleşme, bölünme ve tasfiye konularında verilen destek hizmetleri,