Skip to content Skip to footer

2023 Yılı Asgari Ücret ve Sigorta Primine Esas Tavan ve Taban Ücret

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asgari ücretin 2023 yılı için brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmesine ilişkin kararı 29.12.2022 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.

Yeni asgari ücretin detayı ve işverene maliyeti aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET BRÜT 10.008,00
SGK PRİMİ% 14 1.401,12
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 100,08
Aylık Gelir Vergisi
Damga Vergisi
KESİNTİLER TOPLAMI 1.501,20
NET ASGARİ ÜCRET 8.506,80

 

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 10.008,00
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 1.551,24
SGK PRİMİ% 20.5 (İşveren Payı) 2.051,64
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 200,16
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 11.759,40
(5 Puanlık Sigorta İndiriminden Yararlanan İşverenler İçin)
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 12.259,80
(5 Puanlık Sigorta İndiriminden Yararlanmayan İşverenler İçin)

2-) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biriüst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır.

Buna göre, 2023 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti aşağıdaki gibidir.

Uygulanacak Dönemi SGK Taban Ücreti (Aylık kazancın alt sınırı) SGK Tavan Ücreti (Aylık kazancın üst sınırı)
01.01.2023– 31.12.2023 10.008,00 TL 75.060 TL

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık  ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.