Skip to content Skip to footer

2023 Yılı Asgari Ücret ve Sigorta Primine Esas Tavan ve Taban Ücret

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asgari ücretin 2023 yılı için brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmesine ilişkin kararı 29.12.2022 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır. Yeni asgari ücretin detayı ve işverene maliyeti aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET BRÜT 10.008,00 SGK PRİMİ% 14 1.401,12 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 100,08 Aylık Gelir Vergisi - Damga Vergisi - KESİNTİLER TOPLAMI 1.501,20 NET ASGARİ ÜCRET 8.506,80   ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE…

Read More

KGK Duyuruları

19/12/2012 Tarihli ve 2012/4213 Sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı (Eski Karar) İle 26/03/2018 Tarihli ve 2018/11597 Sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı (Yeni Karar) sonrası T.C. Kamu Gözetimi Kurumu  tarafından hazırlanan Karşılaştırma Tablosuna ulaşmak için tıklayınız. (11.06.2018)

Read More

Başkent Üniversitesi Akademisyenleri KGK Sürekli Eğitiminde Bilgi Fışkırdı!

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından düzenlenen sürekli eğitim programında, 12-13-14 Ekim tarihlerinde Başkent Üniversitesi'nin değerli akademisyenleri Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN ve Doç. Dr. Deniz Umut DOĞAN, katılımcılara bilgi dolu bir sunum gerçekleştirdi. KGK'nın önemli eğitim etkinliklerinden biri olan bu programda, Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN ve Doç. Dr. Deniz Umut DOĞAN'ın bilgi ve…

Read More

“Konkordato Sürecinde Bağımsız Denetim Şartı” Yazısı Yayınlandı

Konkordato sürecindeki önemli bir konuya dair kapsamlı bir yazı kaleme aldı. "Konkordato Sürecinde Bağımsız Denetim Şartı" başlıklı bu değerli yazıya aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Yazısına Ulaşmak İçin Tıklayın Yazıda, konkordato sürecinde bağımsız denetimin rolü ve önemi detaylı bir şekilde ele alınmıştır.sektörel deneyim ve bilgi birikimiyle donatılmış bu yazısı, iş dünyasında konkordato sürecine ilişkin sağlam bir perspektif sunmaktadır. Şirket…

Read More

Makine ve Teçhizat Tesliminde KDV İstisna Süresi

21.12.2022 tarih ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31/12/2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6583)” yayımlanmıştır. 3065 sayılı KDV Kanunu’nun geçici 39 uncu maddesi uyarınca, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile teknoloji…

Read More

GİB Duyuruları

06/07/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No : 500) ile; 7144 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 31 inci madde ile bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ- ÜFE değerindeki artış oranı…

Read More