Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bağımsız denetim nedir?

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, TFRS, BOBİ FRS, IFRS, USGAAP) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Bağımsız denetime kimlerin ihtiyacı vardır?

Bağımsız denetim 23 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan kararla ile birlikte bağımsız denetime tabi şirketlerin kapsamı genişletilmiştir. Son düzenlemeler çerçevesinde finansal tablolarını tabi oldukları düzenlemeler çerçevesinde bağımsız denetim yaptırması zorunlu olan şirketler aşağıdaki gibidir.

  1. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmeler
  2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi işletmeler
  3. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri
  4. Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler
  5. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen

 Ülkemizde yasaların zorunluluğu dışında da şirketlerin bağımsız denetim yaptırma talepleri görülmektedir. Bunun en önemli nedenleri şirket yönetim ve genel kurullarının gerçeğe uygun finansal durumlarının dışardan uzman bir kuruluş tarafından da görüş alarak analiz yapmaktır. Özellikle, yatırım planları, finansal kaynak arayışları ve yönetim değişiklikleri şirketlerin böyle bir ihtiyaç gereksinimlerini ortaya çıkarmaktadır.

Neden Note Office?

Şirketimizin yönetim kadrosu ve kıdemli denetçilerinin tamamı denetim sektöründe yetişmiş personellerdir. Denetim ekiplerimiz Uluslararası Denetim Standartlarına göre hazırlanmış denetim stratejilerini hiyerarşik bir düzen içerisinde yerine getirmekte olup, karşılaşılan aksaklıkların kaynağını ve sonuçlarını analiz ederek üst yönetime anında raporlayabilecek bir düzeydedir. Yönetim kadrosundaki denetçilerin her birinin uzmanlık alanı ayrı olup, denetimi yapılacak şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörlere göre denetim ekiplerinin başında yer almaktadırlar. Gerek denetimi yapılacak gerekse şirket merkezinde yapılacak çalışmalarda fiili olarak bulunarak tespitler için anında müdahalelerde bulunacaklardır.

Bağımsız denetim, şirketinizin finansal  raporlarını daha doğru ortaya koyarak, daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşmanızı sağlayacaktır.