Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Özel Denetim Hizmetleri:

İç denetim nedir?

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Şirketler neden iç denetim ister?

İç denetim genel anlamda bir sistem kontrolü olduğu unutulmamalıdır. Özellikle ülkemizde şirketler ne kadar büyürlerse büyüsünler birçoğu kurumsal olmaktan çok uzaktır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi şirketin kendi işleyiş sisteminin kontrolünün yapılmamasıdır. Yapıldığı düşünülen kontroller aslında sistem içindeki birimlerin kendileri tarafından yapılmasıdır. Bu hususta çalışanların dürüstlüğünün denetlendiği gibi bir algı oluşmakta olup bu personelin sadakatini sarsan bir yanılgıdır. İç denetim faaliyetlerinde en çok karşılaşılan sorun personelin sadakati değil doğru bilinen yanlışlardır. Bu yanlışlıklar genellikle hızlı değişen mevzuatların takibinden yaşanan sıkıntılardır. Çünkü şirketin hedef ve politikalarını etkileyen bu değişikler aynı zamanda iç işleyişin hatalarının üstü üste gelerek büyük kayıplar verilmesine neden olmaktadır. Bunun en büyük göstergelerinden birisi de brüt satış tutarlarındaki karlılıkların giderek azalmasıdır.

Biz nasıl yardımcı olabiliriz?

Akademisyen danışmanlarımızın da desteği ile yapılacak çalışmalarda, şirketin tüm sisteminin bir şemasını oluşturulur, şirket hedefleri ve prosedürlerine göre sistemin aksaklıklarını çıkararak çözümleri ile birlikte yönetime bir rapor olarak sunulur. Çalışmalarımız sonucunda şirketiniz için gerekli zorunluluklar ve tavsiyeler detaylandırılacak ve tahmini etkileri de paylaşılacaktır.

Unutulmamalıdır ki şirketlerin işleyiş sistemi insan vücudu gibidir. Şirketiniz hastalanmadan düzenli kontroller yaptığınız takdirde kayıplarınızı minimuma indirirsiniz.