Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
 • Şirketinizin piyasa değerini; objektif ve bilimsel dayanaklarla ve şirketiniz için en uygun olacak ve bütün dünyada kabul gören pratik uygulama yöntemleriyle hesaplarız.
 • Yerli veya yabancı yeni ortaklıklarda makul bir pazarlık noktası belirleyebilirsiniz.
 • Şirket birleşme, bölünme ve devralma gibi süreçleri başarıyla yönetebilirsiniz.
 • Şirketinizdeki ortaklar arası uyuşmazlıkları çözebilirsiniz.
 • Olası hukuki süreçleri daha kısa sürede ve daha az maliyetle çözebilirsiniz.
 • Şirketinizin piyasa değerinin hangi faktörlere karşı daha duyarlı olduğunu görüp “değer yönetimi” konusunda vizyon sahibi olursunuz.
 • Şirketinizin değerini artırmak için yeni stratejiler belirleyebilirsiniz.
 • Pay senetlerinizin borsada işlem görmesi konusundaki tereddütlerinizi giderebilirsiniz.
 • Şirket birleşmeleri ve şirket satın almaları uzun sürmekte ve çok sayıda teknik ve yasal detayların bilinmesini gerektirmektedir. 
 • Note Office, olarak bu süreçlerde sağlayacağımız teknik destek sizin pazarlık gücünüzü artıracak ve süreci daha iyi yönetmenize fırsat sağlayacaktır.
 • Ayrıca Note Office olarak şirketinizin satın almak istediği bir şirket veya proje ile ilgili olarak satın alınacak şirketin; mali, hukuki ve vergisel açılardan özel amaçlı denetimi (due diligence) konusunda etkili ve hızlı çözümler üretebilir
 • Şirketlerde nakit yönetimi, insan vücudundaki kan dolaşımı gibidir. Organların gerektiği gibi beslenmesi için damar yollarının açık ve sağlıklı olması, kan değerlerinin organlar için gerekli seviyede olması gerekir. Kan değerleri yeterli olan damar yolları açık olan kişiler de, kalbindeki veya bir başka organındaki işlev bozuklukları varsa sağlık sorunlarından kurtulamazlar.
 • Bir şirketin kârının bulunması, ödeme güçlüğünü aşmasına yetmez. Nakit yönetimindeki başarısızlıklar, üretim ve pazarlamada elde edilen başarıların da anlamını yitirmesine neden olabilir.
 • Note Office tarafından size özel olarak geliştirilecek alternatif çözümler; nakit/likidite sorunlarınızın büyümeden çözülmesine yardımcı olabilir.
 • Yatırım projelerinizi hazırlar; objektif ve bilimsel dayanaklarla ve şirketiniz için en uygun olacak ve bütün dünyada kabul gören pratik uygulama yöntemleriyle analiz ederiz.
 • Bir yatırım projesinin finansal açıdan uygun olup olmadığını görürsünüz.
 • Alternatif yatırım projelerinden sizin için uygun olanını seçebilirsiniz.
 • Değişik senaryolar (en iyi koşullar, normal koşullar ve en kötü koşullar altında) ile projenizin her bir senaryoda nasıl sonuçlar doğurabileceğini görebilirsiniz.
 • Projenizin; kurlara, faiz oranlarına, girdi maliyetlerinin her birine, işçilik ücretlerine vb. bir çok faktöre karşı ne derecede duyarlı olduğunu görebilirsiniz.
 • Projenizin yalnızca başlangıç aşamasında değil ekonomik ömrü içinde de başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için bilimsel ve objektif gerekçeleriniz olur.
 • Projenizin kredilendirilebilmesi için yalnızca sizin varsayımlarınıza göre yapılabilir (feasible) olmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda da kredilendirilebilir (bankable) olması gerektiğini ve kredilendirilebilir bir yatırım projesi için gereklilikleri öğrenebilirsiniz.

Kurumsal Finansman

 

 • Orta vadeli iş planınızın (mid-term business plan) objektif ve bilimsel dayanaklarla ve şirketiniz için en uygun olacak ve bütün dünyada kabul gören yöntemlerle hazırlanması konusunda şirketinize destek oluruz.
 • Orta vadeli bir planlama aracınız olur.
 • Yönetim karar süreçleri daha verimli/etkili olur.
 • Özellikle yabancı ortaklık ilişkilerinde daha iyi ve muhataplarınız tarafından anlaşılabilir bir dille kendinizi anlatma fırsatı elde edersiniz.
 • Kamu özel ortaklığı (Public Private Partnership) projelerinde ana yüklenicilerden biri veya ana yükleniciye hizmet satan bir alt yüklenici olabilirsiniz.  Sistemin Türkiye uygulaması yeni sayılabilir. Bu sistemin uygulandığı ülke örneklerinden; sistemin uygulama aşamasında ilerlendikçe birçok tartışmaya ve dolayısıyla çözüme kavuşturulmaya muhtaç sorunların olacağı anlaşılmaktadır. Note Office kamu özel ortaklığı projelerinde deneyimli uzman ve danışmanlarıyla hem kamu kurumlarına hem de özel sektör şirketlerine finansal danışmanlık yapabilir.
 • Kamu özel ortaklığı projelerinde olası ihtilafların, uzman desteği ile objektif çözümlere ulaştırılması fırsatı elde edersiniz.
 • Kamu özel ortaklığı projelerinin yapısı gereğince mevcut projelerde uygulama aşamasında (operasyon dönemi) da bazı değişikliklere gidilmesi mümkündür. Ancak bu değişiklik taleplerinin teknik detaylarının doğru gerekçeler ve doğru yöntemlerle desteklenmesi gerekir. Bu konuda hazırlanacak teknik raporlar talebinizin kabulüne veya reddine yol açacaktır. Uzman danışmanların hazırlayacağı raporlar ile bu anlamdaki riskinizi azaltabilirsiniz.

Kurumsal Finansman

 

 • Şirket bütçeleri bir planlama ve kontrol aracıdır.
 • Şirket bütçelerinin beklenen faydaları sağlayabilmesi için şirket üst yönetimi tarafından desteklenmesi gerekir.
 • Şirket bütçeleri, orta ve üst düzey yöneticilerinin katılımı ile belirlenen hedeflere ulaşılması için gerekli yol haritasıdır. Bütçeler hazırlanarak çok sayıda işletme faaliyeti, işletme fonksiyonlarına göre ve bölümler bazında gerçekleşeceği zamana göre ve gerçekleşecek parasal büyülüklere göre planlanır.
 • Bütçe sistemi uygulayan işletmelerde, planlanan dönemler sonunda hedeflerden sapmaların gerekçeleri daha net olarak analiz edilir ve sorumlular için daha gerçekçi ödül ve ceza sistemleri geliştirilerek işletmenin performansı artırılabilir.
 • Bütçe sisteminin kurulması ve işletilmesi her sektör ve hatta her işletme veya şirket için farklılıklar gösterir. Uygulamaya başlamadan önce bütçeleme konusundaki teknik destek şirketlere zaman ve maliyet bakımından avantaj sağlar.
 • Bütçeleme konusunda dışarıdan teknik danışmanlık alınması şirket içi çıkar çatışmalarını ve şirket içindeki “şirket körlüğü”nü azaltır.
 • Note Office, işletme bütçe sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi konusunda size özgü çözümler geliştirebilecek deneyim ve ekip yeterliliğine sahiptir.

Kurumsal Finansman

 

 • Ortaklar arasında yaşanan çatışmalar kadar, ortakların aile üyeleri arasındaki çatışmalar da şirketin birçok fırsatı kaçırıp kısır iç tartışmalar ile zaman ve parasal kayıplar yaşamasına neden olabilir.
 • Ortaklar veya aile bireyleri arasında yaşanabilecek güven kayıpları, faaliyetlere odaklanması gereken yöneticileri de zamanla sarmalına alarak bir sorunlar yumağına dönüşebilir.
 •  Note Office, şirket içi anlaşmazlıkların çözümü konusunda kısa sürede uygulanabilir çözümler geliştirebilir.
 • Banka veya benzeri finansal kuruluşlardan kullanılan kredilerin yeniden yapılandırma süreçlerinde ve bankalarla yapılacak müzakerelerde sağlayacağımız teknik destekler muhtemel zararların oluşmasını engelleyebilecektir. Ayrıca bu aşamada geliştireceğimiz alternatif geri ödeme planları ile finansman sağlayıcıların ikna edilmesi konusunda size desteği olacaktır.
 • Sektörel analiz raporları ile rekabet, tahsilat, müşteri kredilendirme programlarını daha etkili uygulama şansı elde edersiniz.
 • İhtiyacınız olan içerikte ve rapor hazırlatma amacınıza göre esnek çözümler size yeni bir vizyon kazandırabilir.

Kurumsal Finansman

 

 • Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem, Pazar Paylaşımı, Müşteri Paylaşımı, İhale Paylaşımı, Teşebbüs Birliği, Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması gibi iddialara karşı savunmaya teknik destek verebiliriz.
 • Karşılaştığınız birçok sorun finansal sorunun için size uygun çözümler üretebiliriz. Note Office olarak, diğer bütün konularda da olduğu gibi alışılagelmiş çözümler yanında size uygun ya da sizin için tasarlayacağımız çözümler sorunlarınızı aşmakta size yardımcı olacaktır. Özel finansal sorunlarınıza ilişkin çözümlerimizin “standart / konfeksiyon”  tarzında olmayıp, “terzi dikimi” tarzında olduğuna sizin de tanık olmanızı isteriz.