Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tam Tasdik

 • Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
 • Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti
 • Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi
 • Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü
 • Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
 • Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi

KDV İadesi

NOTE OFFİCE olarak KDV iade taleplerinde deneyimli yöneticileri ve vergi uzmanları ile etkin çözümler sunabilmekte ve raporlama işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştirebilmektedir.

Şahısların Vergi Danışmanlığı

NOTE OFFİCE olarak şirket ortaklığı, portföy, gayrimenkul veya çeşitli menkul kıymet sahipliği, yönetim kurulu üyeliği veya profesyonel yöneticilik vb. konumları nedeniyle yurt içinden veya yurt dışından çeşitli kaynaklardan yıl içerisinde çeşitli karakterlerde gelir elde eden kişilere, mali yükümlülüklerinin eksiksiz ve risksiz yerine getirilmesinde yardımcı oluyoruz.

Vergi Uyuşmazlıkları İle İlgili Hizmetlerimiz

NOTE OFFİCE olarak vergi incelemeleri ve sonrasında doğabilecek uyuşmazlıklarda verilecek hizmetlerin önemini bilmekte ve mükelleflerimizi yalnız bırakmamayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz hizmetler aşağıda tanımlanmıştır.

 • İnceleme başlamadan önce gerekli ön hazırlıkların yapılması,
 • İnceleme elemanı ile ön görüşmenin yapılması,
 • İnceleme elemanına ibraz edilecek defter ve belgelerin eksiksiz olmasının sağlanması,
 • İnceleme sürecinde yapılan tespitlerin analiz edilmesi ve bulguların değerlendirilmesi amacıyla inceleme elemanı ile gereken diyaloğun sürekli olarak sağlanması,
 • İnceleme süreci ile ilgili olarak mükellefin sürekli olarak bilgilendirilmesi,
 • İnceleme tutanaklarının değerlendirilmesi,
 • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma ile ilgili olarak mükellefe gerekli desteğin verilmesi,

Enflasyon Muhasebesi Çözümleri

NOTE OFFİCE olarak enflasyon muhasebesi uygulamalarında yeterli, tecrübeli, geniş uzman kadrosu ile bu konuda ihtiyaç duyan müşterilerine doğru, hızlı ve kaliteli hizmetler sunabilmektedir. Enflasyon muhasebesi uygulamalarını şu ana başlıklar altında toplayabiliriz.

Fiyat endeksi, düzeltme ve taşıma katsayılarının tespiti

 • Parasal ve parasal olmayan kalemlerin ayrımı
 • Mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi (Bilanço/ Gelir Tablosu / Nakit Akım Tablosu)
 • Net parasal pozisyon kar/ zararının hesaplanması
 • Enflasyon düzeltme işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması ve kontrolü
 • Düzeltilmiş kayıtlar üzerinden Gelir ve Kurumlar vergisi matrahının tespiti ve ilgili beyannamelerin hazırlanması