Skip to content Skip to footer

SPK Duyuruları

Sermaye Piyasası Kurulu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından kurumsal yönetim alanında işbirliğine yönelik olarak gerçekleştirilen “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’na Destek” konulu proje çalışması kapsamında hazırlanan “Yeni Kurumsal Yönetim Raporlama Çerçevesi”nin tanıtımı amacıyla 5 Haziran 2018 tarihinde İstanbul InterContinental Hotel’de bir tanıtım konferansı düzenlenmiştir.  Kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda şirketlerin kamuyu aydınlatma uygulamalarının ve yeni geliştirilen raporlama çerçevesinin tanıtıldığı toplantıda dağıtılan “Türkiye’deki Halka Açık Şirketlerin Kurumsal Yönetim Yapıları ve Uygulamaları Hakkında Araştırma Raporu” özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Türkiye’deki Halka Açık Şirketlerin Kurumsal Yönetim Yapıları ve Uygulamaları Hakkında Araştırma Raporu özeri için tıklayınız